Áo chấm Đỏ thuộc về tay đua Cua-rơ Tây Ban Nha

Tay đua người Tây Ban Nha Javier Perez vượt qua ngoạn mục để rồi về nhì ở đèo Prenn, qua

Đọc thêm