Bưởi da xanh tại Đồng Nai gặp khó khăn vì thị trường tiêu thụ bị thu hẹp

Thế mạnh của ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai là kinh tế vườn, đặt biệt là bưởi da xanh mang

Đọc thêm