Ngôi Vua cờ sẽ thuộc về ai đây?Nepomniachtchi hay Carlsen

Kỳ thủ Cờ Nepomniachtchi được sinh ra ở Nga và năm nay anh đã gần 30 Tuổi , anh đã

Đọc thêm