Nhiều người đứng ngồi không yên khi ăn theo siêu dự án tại Đan Phượng

 Nhiều nhà đầu tư bất động sản đã đổ xô về săn đất đầu tư tại Đan Phương, Hà Nội

Đọc thêm