Alphabet – công ty mẹ của Google lại đạt doanh thu khủng

Trong đại dịch Covid-19, kết quả kinh doanh gia tăng mạnh mẽ của Alphabet trong quý đầu tiên của năm

Đọc thêm