Do ảnh hưởng Đại dịch Covid-19 hành tím Vĩnh Châu liên tục bị mất giá

Tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng thì hành tím là loại cây trồng đặc sản và chủ lực,

Đọc thêm