Gạo ST25 có nguy cơ mất thương hiệu gạo ngon nhất thế giới

Lúa ST25 là giống lúa không cảm quang, có chu kỳ sinh trưởng từ 95 đến 105 ngày,. Mỗi năm

Đọc thêm