Năm nay, giá tỏi Lý Sơn liên tục giảm làm ảnh hưởng lớn đến người dân

Tỏi Lý Sơn tại huyện Lý Sơn chính thức được cấp chứng nhận Chỉ dẫn địa lý từ Cục Sở

Đọc thêm