Roger Federer giảm sút nhiều về cơ bắp và thể chất

Đối với các vận động viên việc duy trì được một trạng thái cơ thể khỏe mạnh là cực kỳ

Đọc thêm