Diễn biến thị trường chứng khoán phức tạp khi dòng tiền đang chậm lại

Theo thông tin cập nhạt thì dòng tiền sáng nay giao dịch chỉ khoảng 70% so với ngày hôm qua.

Đọc thêm