Trong năm tài khóa 2019-2020, Liverpool lỗ nặng

Sau khi Báo cáo tài chính mới đây của Liverpool thì cho thấy ông chủ của sân Anfield cho thấy

Đọc thêm