Phú Quốc nơi tiềm năng để Vietnam Airlines mở thêm đường bay

Vietnam Airlines là hãng hàng không thuộc chủ quyền của quốc gia nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Đọc thêm