Hấp dẫn hai đồi cát đổi màu ở Bình Thuận

Khác với hình ảnh thường thấy của Bình Thuận, đó là những vẻ đẹp của sắc màu đảo và biển.

Đọc thêm