Cảnh báo gia tăng nguy cơ nợ xấu tại các ngân hàng

Dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho kinh tế Việt Nam suy giảm. Nguy cơ nợ xấu vì thế mà cũng

Đọc thêm