Các nhà đầu tư cá nhân trong nước giúp thoát khỏi việc bán ròng khối ngoại

Nhiều nhà đầu tư đã bán ròng ra liên tục từ đầu năm, thế nhưng VN-Index vẫn liên tục đạt

Đọc thêm