Novak Djokovic không thể kiểm soát những gì bố anh nói

Đối với các vận động viên việc phải giữ hình tượng và thái độ tốt với mọi người là hết

Đọc thêm