Adriano tiếp tục cuộc sống ăn chơi bằng việc vùi mình trong chất kích thích 

Khoảng hơn 20 năm về trước, có một cầu thủ vừa bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình đó

Đọc thêm