Dâu tây Trung Quốc thâm nhập vào Đà Lạt thông qua đường hàng không

Dâu tây là loại thực vật có nguồn gốc từ Châu Mỹ và được các nhà làm vườn Châu Âu

Đọc thêm