Xu hướng siêu mỏng của iPhone sẽ không còn nữa

iPhone của Apple chạy theo xu hướng thiết kế mỏng đã được một thời gian. Thay vì việc điều chỉnh

Đọc thêm